PomocUkrajine.org logo

Finančná pomoc

Vaše finančné dary používame na financovanie nákupov materiálnej pomoci, dopravy a ostatných potrebných aktivít.

Platba kartou

Prevod na účet

ČÍSLO ÚČTU

SK25 1100 0000 0029 4606 3490

SWIFT(BIC) KÓD

TATRSKBX

VARIABILNÝ SYMBOL

2502

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU

Pomoc Ukrajine

Vaše finančné dary používame na financovanie nákupov materiálnej pomoci, dopravy a ostatných potrebných aktivít.

Prevod na účet

ČÍSLO ÚČTU

SK25 1100 0000 0029 4606 3490

SWIFT(BIC) KÓD

TATRSKBX

VARIABILNÝ SYMBOL

2502

SPRÁVA PRE PRÍJEMCU

Pomoc Ukrajine

Ďakujeme!

© 2023 PomocUkrajine.org | Designed and developed by Dávid Baránek